עגינת חוות דגים מול חופי אשדוד

הובלת מטען חריג בגודלו שאינו ניתן לשינוע בדרכים יבשתיות

עבודות עם מקורות - הקמת שובר שכר דגניה

הקמת שער ימי לבסיס חיל הים

מתן שירותים לצי השישי

הפעלת מערך ימי - פלטפורמות, המאפשר שהייה ממושכת בים,
כולל מגורים, חדר אוכל ועוד